ПАСПОРТ

територіальної         громади

Шарнопільської   сільської   ради

Монастирищенського району Черкаської області

1.Населений пункт – с.Шарнопіль розташований в північній частині Монастирищенського району  Черкаської області.

 

                         2. Відстань до районного центру

  - шосейним  шляхом     22 км

  -  залізницею                  -

                          3. Територія

Всього         2090,2  га

в т.ч. :  земель державної власності   449,7  га

земель комунальної власності             га

земель приватної власності               1640,5  га

Площа   населених пунктів            222,4  га

в т.ч. : державна власність                54,4  га

           комунальної  власності             га

           приватна власність                  168,0  га

                       

                            4. Населення

 

           На    01.01.2012р

            На

01.01.2013р.

          На    01.01.2014р.

  На

01.01.2015р.

Всього чол.

        665

         616

       605

     593

Дітей дошкільного віку

          27

           27

        22

      27

Дітей шкільного віку

          71

          74

        69

      49  

Громадян пенсійного віку

         195

          184

       187

     192  

Працездатне населення

         З28

          331

       265

     265   

Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

         

          48

 

          52

 

       44 

        

      55 

 

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів 1 , в них  250  дворів, у тому числі :

        Населений пункт Шарнопіль, в ньому :

 

        На

01.01.2012р.

        На

01.01.2013р.

       На

01.01.2014р.

        На

01.01.2015р.

Кількість дворів

       265

       263

       250

       250

Кількість населення

       665

        616

       605

       593

В т.ч.: дітей дошкільн. віку

        27

         27

       22 

        27

Дітей шкільного віку

         71

         74

      69  

       69

Громадян пенсійного віку

       195

        184

      187

     192

 

 

  за 2012 рік

  за 2013 рік

  за 2014 рік

за 2015 рік

Кількість померлих

           10                  

         17

           12                  

       9

Кількість народжених

           3

          5

           5

       5

 

                     6. Місцева рада утворена  в   1944  р.

Відстань до найближчої місцевої ради  3 км. (Зарубинецька с/р )

 

                  7. Кількість  виборців  495 чол.

8. Сільський голова Шпирка Микола Миколайович

Число місяць і рік народження – 19. 05.1967 р.

Службовий  телефон                -    91-3-49

Освіта                               -             вища  

Спеціальність за освітою    -    вчений агроном

Ким висунутий на виборах -   самовисуванець

Обраний з  5-ти  кандидатури  2015 року

Отримав   151  (50%) голосів виборців  

Обирається       5-й раз

9.Секретар ради  Шпирка Тетяна Петрівна

Число місяць і рік народження  - 26.10.1978р.

Службовий телефон                   - 91-3-49

Освіта                              -            вища

Спеціальність за освітою    -  аграрний менеджмент

Дата обрання секретарем ради  -  05.11.2015 року

Раніше обирався секретарем ради  -  -

 

                                   10. Депутатський корпус ради

 

Всього , (кількість)

                                 12

З них членів партій, в т.ч.

                                 ---

(партія)

                                 ---

 

 

Позапартійні

                                 12

 за освітою :

 

За віком:

 

Вища

        4

До 30 років

      1

Незакінчена вища

       ---

Від 30 до 45 років

      7

Середня-спеціальна

       4

Від 45 до 60 років

      3

Середня

       4

Старше 60 років

      1        

Незакінчена середня

       ---

 

 

За родом діяльності:

 

Працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

           ---

Працівники агропромислового комплексу

           2

Працівників житлово-комунального господарства

           2

Працівників охорони здоров’я

           1

Працівників освіти, культури

           1

Працівників місцевого самоврядування

           2

Працівників місцевих держадміністрацій

           ---

пенсіонерів

           2

Осіб, що не працюють

           2

Інших

           ---

         

                               

                                    11. Постійні комісії ради

 

з/п

               Назва комісії

к-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1

Комісія з питань планування, бюджетного фінансування, податкової політики і власності

      2

Хлипавка Надія Володимирівна

Спеціаліст бухгалтерського обліку

2

Комісія з економічних питань та розвиткупідприємництва

      2

Шпирка Ігор Миколайович

Працівник агро-

промислового комплексу

3

Комісія з гуманітарних питань

      2

Шпирка Павліна Трохимівна

пенсіонер

4

Комісія з питань регламенту депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку і боротьби зі злочинністю

      2

Кабан

Олег

Вікторович

пенсіонер

 

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

 

№ з/п

                                (П.І.Б)

Посада та місце роботи

1

Сайчук Галина Антонівна

 пенсіонер

2

Суторміна Любов Іванівна

учитель -пенсіонер

3

Стасюк Галина Мечиславівна

пенсіонер

4

Галімханова Леся Анатоліївна

завідуюча будинком культури

5

 Фаловський Володимир Степанович

пенсіонер

 

 

13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано:  1.

                               14. Органи самоорганізації населення

 

Всього органів самоорганізації  --- , в них бере участь  --- чол.

                               15. Корисні копалини.

                                     -----------------

                               16. Структура земельного фонду

 

№ з/п

Територія    Шарнопільської ради

Га

 Оренда

Договори оренди

з ____ по____

 

Територія, всього у тому числі:

2090,2

 

 

1

Сільськогосподарські угіддя

1504

 

 

2

Рілля

1455

653,87

 

15,6

 

60

115

10

324,5

???

 

ПрАТ „Райз - Максимко”

Гранд-Агро Плюс

ФГ « Мир»

ФГ « Ладіс»

ФГ « Новий лан»

 

ФГ «ЮКООН»

 

3

Ліса і інші лісовкриті площі

68

 ------

 --------------

4

Забудовані землі

40,3

 ------

 --------------

5

Ставки які знаходяться

14,67

 

 

 

- на території села

13,47

5.67

3,4

 

4.4

 

Ягода В.Й

Хуторянський В.А.

Дубінецький В.В..

 

2005– 2045

2010-2035

 

2010 -2035

 

 

 

- за територією села

1,2

Паламарчук Г.С.

2007 – 2017

                            

                                   17. Бюджет сільської ради

 

 

  2012р.

  2013р.

  2014р.

  2015р.

 Доходи місцевого бюджету всього,в т.ч.(тисяч гривень)

  217

  222,7

  223,4

 236,3

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

   _

   _

   _

   _

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

  _

  _

  _

  _

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

   14

   3

   10,8

  12,1

                           - бюджет розвитку

   0,7

  1,0

  1,0

    2,2

Субвенція

   11

   12

  12

   10,8

Дотація

   66

   65

   64,9

   62,5

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.(тис.грн)

   217

   222,7

  230,4

   208,7

                          - поточні

   217

   222,7

 230,4 

   208,7

З яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

    _

    _

    _

    _

                         - капітальні

 

 

 

 

З яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

 

 

 

 

Із загального обсягу видатків на утримання:

 

 

 

 

   - орган місцевого самоврядування

   153

   166

 175,3 

  157,6

  - освіта

   178

    -

 -

     -

  - культура

   21

   52

 44,8

  43,8

  - охорона здоров’я

   55

    -

 -

   -

  - житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

  - інші

  -

   -

-

    -

 

 

 

 

 

 

                                                ПІДПРИЄМСТВА

                                що розташовані на території ради

                  

18. Промислові підприємства.

 

     На

01.01.2012р.

      На

01.01.2013р.

       На

01.01.2014р.

       На

01.01.2015р.

Всього

        -

        -

         -           

          -

В т.ч. акціонерні товариства

        -

        -

         -

          -

Кооперативна власність

        -

        -     

         -

          -

Господарські товариства

        -

        -

         -

          -

Державна власність

        -

        -

         -

          -

 

       

       

  

 

ТзОВ

        -

        -

         -

          -

Приватні підприємства

        -

        -

         -

          -

 

19. Основні з них, види промислової  продукції.

            

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва.

 

     На

01.01.2012р.

       На

01.01.2013р.

       На

01.01.2014р.

         На

01.01.2015р.

Всього

        1

         1

         1

           1 

В тому числі:

 

 

 

 

Акціонерні товариства

        1

         1

         1

           1

Кооперативна власність

 

 

 

 

Державна власність

 

 

 

 

ТзОВ

 

 

 

 

Фермерські господарства

 

 

         2

          2

Приватні підприємства

 

 

 

 

 

21. Основні з них, напрямки спеціалізації.

Землеробство, вирощування зернових та технічних с/г культур.                                                                                                                            

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

з/п

      Назва

                На

         01.01.2013р.

             На

      01.01.2014р.

           На

      01.01.2015р.

всього

    К-сть

працюючих

всього

К-сть

працюючих

всього

К-сть

Працюючих

 

   -----

   -----

   ------

   -----

   -----

   -----

   ------

 

23.Підриємства, які не є комунальною власністю  територіальної громади.

 

з/п

   Назва

              На

      01.01.2013р.

             На

     01.01.2014р.

              На

01.01.2015р.

всього

К-сть

працюючих

всього

К-сть

працюючих

всього

К-сть працюючих

 

 

 

 

 

 

 

 

    

24. Торгівля.

 

 

   На

01.01.2012р.

   На

01.01.2013р.

   На

01.01.2014р.

   На

01.01.2015р.

Магазинів в т.ч.:

      3

     3

      4

      4

                         Продуктові

      2

     2

     3

      3

                         Промислові

 

 

 

 

                         Інші

      1

     1

      1

      1

                         Приватні

      3

     3

      4

      4

Ринків в т.ч.:

      -

      -

     1

      1

                        Стаціонарні

 

 

     1

      1

                        Стихійні

 

 

 

 

                        Продовольчі

 

 

 

 

                        Промислові

 

 

 

 

Побутові підприємства

      -

      -

      -

      -

                                                                                                                               

25. Підприємства обслуговування населення.

 

За типом діяльності

   На

01.01.2012р.

   На 01.01.2013р.

   На 01.01.2014р.

   На 01.01.2015р.

Поштове відділення

       1        

         1    

         1    

         1

Відділення ощадного банку

       1

         1

         1

         -

ФАП

       1

         1

         1

         1

 

 

26. Послуги зв’язку.

 

 

    На

01.01.2012р.

   На 01.01.2013р.

    На

01.01.2014р.

    На

01.01.2015р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

      1

      1

       1

       1

Абонентів

      40

      40

       40

       -

Радіоточок

      35

      35

       34

        -

 

27.    Житлово-комунальне господарство.

 

 

 

Назва підприємства

   На

01.01.2012р.

   На

01.01.2013р.

   На

01.01.2014р.

   На

01.01.2015р.

                 -

         -

        -

       -

        -

 

28.    Охорона здоров’я.

 

 

            На 01.01.2015р.

   В них:   працівників

Форма власності

Кількість закладів

Ліжок відвідувань

Медичні заклади

         1

        -

        3

Державна

В  т.ч

         -

 

 

 

- поліклінік

         -

 

 

 

- лікарень

         -

 

 

 

- амбулаторій

         -

 

 

 

- диспансери

         -

 

 

 

- ФАП

         1

        -

         3

Державна

- аптека

         -

 

 

 

                                                                                                                  

29.    Освіта.

 

 

                               На 01.01.2015р.

Кіль-кість

Розрахун-кова кіль-кість місць

           В них:

Форма власності

Вчителів, вихователів

Учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

   -

 

 

 

 

Школи

   1

 

 

 

 

В т.ч.: ЗОШ І-ІІІст.

   1

    306

      22

  69

Державна

ЗОШ І-ІІ ст.

   -

 

 

 

 

ЗОШ І ст.

   -

 

 

 

 

Шкіл-інтернатів

   -

 

 

 

 

Гімназій (колегіумів)

   -

 

 

 

 

Діючих дошкільних закладів

   1

 

        2

  24

Державна

Приміщень не діючих

   1

 

 

 

 

- шкільних закладів

   -

 

 

 

 

- дошкільних закладів

   1

 

 

 

 

 

      30. Закладів культури.

- Будинки  культури – 1

- Театри                         -

- Бібліотеки                 -1

- Музеї                         -1

 

       31.Спортивні заклади та споруди.

 

Сільський стадіон, спортивний зал, спортивні споруди  загальноосвітньої школи.

 

       32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки.

 

1. Пам’ятник невідомому солдату, Стелла  воїнам визволителям села.

 

       33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції   

                           стосовно їх вирішення.

1.     Відсутність коштів в місцевому бюджеті на вирішення соціальних проблем села.

2.     Створення підприємств різної форми власності, для забезпечення робочими місцями працездатного населення села

 

 

     Сільський    голова                                                          М.М.Шпирка